عصر جدید

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی ؛ علیخانی: «صامتی آبروبر است»

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی از بخش‌های جالب برنامه عصر جدید است؛ اما این بگومگوها گاهی به جاهای باریک می‌کشد و همه چیز بهم می‌ریزد. احسان علیخانی یکی از مجری‌های توانمند صدا و سیماست. ادامه مطلب

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی و ترک عصر جدید توسط خانم بازیگر

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی از بخش‌های جالب برنامه عصر جدید است؛ اما این بگومگوها گاهی به جاهای باریک می‌کشد و همه چیز بهم می‌ریزد. احسان علیخانی یکی از مجری‌های توانمند صدا و سیماست. ادامه مطلب

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی؛ صامتی عصر جدید را ترک کرد

درگیری احسان علیخانی و ژاله صامتی از بخش‌های جالب برنامه عصر جدید است؛ اما این بگومگوها گاهی به جاهای باریک می‌کشد و همه چیز بهم می‌ریزد. احسان علیخانی یکی از مجری‌های توانمند صدا و سیماست. ادامه مطلب