عزل جو بایدن

بازیگر کهنه کار آمریکایی “جان وویت” خواستار استیضاح جو بایدن شد

“جان وویت” بازیگر پیشکسوت آمریکایی، خواستار استیضاح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شد. وویت او را متهم کرد که “شکوه این مملکت را به انحطاط” کشانده است. وویت که یکی از هواداران “دونالد ترامپ” بوده ادامه مطلب