عرضه اینترنت ماهواره‌ای در ایران

وزارت خزانه داری آمریکا:‌ ارسال تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران تحریم نیست!

روز گذشته خبری درباره ابراز تمایل ایلان ماسک برای عرضه اینترنت ماهواره‌ای در ایران منتشر شد و وزارت خزانه‌داری امریکا امروز گفته ارسال تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران تحریم نیست. ایلان ماسک روز گذشته در ادامه مطلب