صادرات گوشی هوشمند ایرانی

ایران گوشی هوشمند صادر می کند! از ممنوعیت واردات گوشی تا تولید جایگزین داخلی

در شرایطی که بازاز ملتهب موبایل این روزها در وضعیت مناسبی نیست، خبر از صادرات موبایل توسط ایران رسیده است. اما آیا واقعا ایران گوشی هوشمند صادر می کند ؟ بازار موبایل ایران در سال ادامه مطلب

بیشتر بخوانید