شیوع و انتقال monkeypox

راه های انتقال آبله میمون چیست؟ آخرین یافته‌های دانشمندان درباره شیوع و انتقال monkeypox

تماس طولانی مدت با ضایعات پوستی فرد آلوده، یکی از اصلی‌ترین راه های انتقال آبله میمون به انسان‌ها‌‌ست؛ اما این تمام ماجرا نیست. در ادامه، آخرین یافته‌های دانشمندان درباره روش های انتقال آبله میمون را ادامه مطلب