سنگ های مریخی

مریخ نورد استقامت تصویری عجیب از سنگ‌های مریخی ثبت کرد؛ ماجرای تکه فویل براق چیست؟

مریخ نورد استقامت تصویری از سنگ‌های مریخی را ثبت کرده که یک تکه فویل براق روی آنها دیده می‌شود. دانشمندان در تلاشند تا پاسخی برای این تکه فویل پیدا کنند. انتشار تصویر ثبت شده توسط ادامه مطلب

بیشتر بخوانید