زمان پرداخت یارانه جاماندگان

ثبت اعتراض به دهک بندی یارانه ممکن شد ؛ معوقات یارانه چه زمانی پرداخت می‌شود؟

با توجه به حذف تعداد زیادی از افراد از فهرست یارانه بگیران، حالا امکان ثبت اعتراض به دهک بندی یارانه برای افرادی که تا اردیبهشت امسال یارانه می‌گرفتند میسر شده است. با اعلام وزارت رفاه، ادامه مطلب