ربات های قلب دار ارتش آمریکا

ربات های جدید ارتش آمریکا با قلب و سیستم گردش خون بسیار به انسان شبیه هستند

ربات های جدید ارتش آمریکا با قلب که با همکاری موسسه تحقیقاتی کرنل و آزمایشگاه ارتش در حال توسعه هستند، شباهت بسیار زیادی به انسان‌ها دارند. محققان موسسه کرنل با همکاری آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش ایالات ادامه مطلب