راه اندازی دولت الکترونیکی

زارع پور: ضرورت اجرای دولت الکترونیک توسعه زیرساخت‌ها است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان گفتگویی تلویزیونی و در ارتباط با ضرورت اجرای دولت الکترونیک ، از ضرورت توسعه اینترنت ثابت و زیرساخت‌های فنی گفت. به گفته عیسی ‌زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری ادامه مطلب