راهکار آلمان برای مقابله با کمبود انرژی

یک فلاسک غول پیکر برای ذخیره انرژی ؛ راه فرار آلمانی‌ها از معضل تامین گاز!

تامین انرژی همواره یکی از مهمترین معضلات کشورهای پیشرفته قاره سبز بوده و هست. اما آلمانی‌ها اخیرا یک فلاسک غول پیکر برای ذخیره انرژی ساخته‌اند. حمله روسیه به اوکراین و تحریم همه جانبه طرف روس ادامه مطلب