رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی: بزرگترین فروش تاریخ در کمین است

رابرت کیوساکی، نویسنده معروف کتاب پرفروش «پدر پولدار، پدر بی‌پول» به سرمایه‌گذاران توصیه کرده که «بزرگترین فروش تاریخ» را از دست ندهند. به عقیده رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)، نویسنده کتاب محبوب «پدر پولدار، پدر بی‌پول»، ادامه مطلب