دو کووان

گروه هکری انانیموس وعده داده که دست دو کوان، بنیان‌گذار لونا را رو می‌کند

گروه هکری انانیموس اخیرا ویدیویی از تخلفات دو کووان، بنیانگذار لونا را به اشتراک گذاشت. این گروه هکری متعهد شده که دو کووان، بنیانگذار لونا و UST را به دلیل تخلفاتی که در فروپاشی این ادامه مطلب