دهک بندی درآمدی یارانه بگیران

لیست یارانه بگیران هر 6 ماه تغییر می‌کند ؛ از کاهش مبلغ یارانه واریزی تعجب نکنید!

لیست یارانه بگیران وزارت تعاون ثابت نیست و هر 6 ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود. آخرین به‌روزرسانی، 20 تیر ماه انجام شده است؛ بنابراین اگر یارانه واریزی تیر ماه کمتر از ماه‌های قبل بوده، تعجب نکنید. ادامه مطلب