دلیل اهمیت اولین عکس رنگی تلسکوپ جیمز وب

چرا نخستین تصویر رنگی جیمز وب مهم است؟ دلیل تحیر و اشک کیهان‌شناسان چیست؟

نخستین تصویر رنگی جیمز وب منتشر شد و دیدگاه بشریت را نسبت به کیهان برای همیشه تغییر داد. اما دلیل اهمیت اولین تصویر رنگی تلسکوپ جیمز وب چیست؟ ناسا روز دوشنبه اعلام کرد تلسکوپ فضایی ادامه مطلب