دستکاری قیمتی بازا

افشاگری مدیر ارشد سابق سلسیوس : مدیران شرکت قیمت توکن CEL را دستکاری کرده‌اند

رفتارهای اشتباه و فریبکارانه مدیریتی منجر به افشاگری مدیر ارشد سابق سلسیوس علیه این شرکت شد. به عقیده Timothy Cradle، قیمت توکن CEL دستکاری شده است. یکی از مدیران سابق سلسیوس در گفتگو با CNBC ادامه مطلب