دستاورد جدید دانشمندان

رشد گیاه بدون نور خورشید ممکن شد ؛ دستاورد جدید دانشمندان آمریکایی

محققان آمریکایی موفق شدند به روشی جدید برای رشد گیاه بدون نور خورشید دست پیدا کنند. این روش فتوسنتز مصنوعی (Artificial Photosynthesis) نام دارد. در روش فتوسنتز مصنوعی، گیاهان برای رشد نیازی به نور خورشید ادامه مطلب