درازترین زیردریایی جهان

مخوف ترین و بلندترین زیردریایی جهان در اختیار ارتش روسیه قرار گرفت

بنابر جدیدترین خبرها، بلگورود کی 329 به عنوان مخوف ترین و بلندترین زیردریایی جهان با توان حمل کلاهک هسته‌ای، رسما در اختیار ارتش روسیه قرار گرفت. بلندترین زیردریایی دنیا با قابلیت حمل اژدرهای غول‌پیکر، مجهز ادامه مطلب