درآمد توسعه دهنده نرم افزار در امارات

درآمد شگفت انگیز توسعه دهندگان نرم افزار در دبی ؛ گام محکم امارات برای تحول اقتصاد دیجیتال!

یک گزارش جدید حاکی از درآمد شگفت انگیز توسعه دهندگان نرم افزار در دبی است. موضوعی که به نوبه خود نشان از عزم راسخ امارات برای ورود به فناوری دیجیتال دارد. بر اساس گزارشی جدید، ادامه مطلب