دامنه‌های کریپتویی، توکن‌های غیرمثلی

راه‌اندازی دامنه‌های رمزارزی 1inch ؛ صرافی غیرمتمرکز با آنستاپبل دامینز همکاری کرد

صرافی غیرمتمرکز وان اینچ به لطف همکاری با UD پا به دنیای دامنه‌های کریپتویی گذاشت. دامنه‌های رمزارزی 1inch آدرس‌های کیف پول را به نام‌های کاربرپسند تبدیل می‌کنند. پروتکل صرافی غیرمتمرکز وان اینچ اقدام به همکاری ادامه مطلب