داروی ضد سرطان و کرونا

داروی ضد سرطان و کرونا کشف شد ؛ از ساخت داروی عفونت‌های شدید چه خبر؟

محققان داروی ضد سرطان و کرونا را کشف کردند. نتایج بدست آمده از تست‌های این دارو، بسیار امیدوار کننده است. محققان با استفاده از ترکیبات دارویی جدیدی که کشف کرده‌اند، می‌توانند کشف داروی ضد سرطان ادامه مطلب