داده‌های CoinMarketCap

راه‌اندازی آزمایشی Libdogecoin : جهش دوج کوین در راستای پذیرش مردمی!

دوج کوین از راه‌اندازی آزمایشی Libdogecoin خبر داد. به عقیده تیموتی استبینگ، مدیر بنیاد دوج کوین، کتابخانه دوج تحولی عظیم برای اکوسیستم Doge خواهد بود. تیموتی استبینگ (Timothy Stebbing)، مدیر بنیاد دوج کوین، معتقد است ادامه مطلب