خیز کرونا در ایران

موج صعودی کرونا در ایران ؛ تعداد مبتلایان در مدت کوتاهی چند برابر شد!

چندبرابر شدن شمار مبتلایان به کووید 19 طی یک هفته، آن هم بعد از مدتی آرامش، نگرانی‌هایی درباره موج صعودی کرونا در ایران ایجاد کرده است. در شرایطی که در هفته‌های اخیر ایران اوضاع خوبی ادامه مطلب