خودروهای خارجی

ورود خودروهای خارجی به کشور ؛ آیین نامه خودروهای وارداتی اصلاح شد

واردات خودروهای خارجی یکی از مشکلات بازار ایران بوده در همین راستا سخنگوی وزارت صمت در رابطه با ورود خودروهای خارجی به کشور نوید آغاز ثبت سفارش را داده است. سال‌هاست که ورود خودروهای گمرکی ادامه مطلب