خودروهای تسلا حقیقتا خودران

خودروهای تسلا حقیقتا خودران ؟ تحقیقات دولتی آغاز شد

 دولت آمریکا به دنبال تحقیقات قضایی برای اثبات ادعای گروه ایلان ماسک است. این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا خودروهای تسلا حقیقتا خودران هستند یا خیر. وزارت دادگستری آمریکا سال گذشته پس ادامه مطلب