خودروساز ایرانی

چینی‌ها در اندیشه خرید خودروسازان ایرانی!

این روزها که بحث واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ ایران مطرح شده است، شایعاتی از احتمال خرید خودروسازان ایرانی توسط چینی‌ها منتشر شده است. چینی ها در اندیشه خرید خودروسازان ایرانی هستند. بنابر برنامه‌های ادامه مطلب