خودروسازان ایرانی

زیان خودروسازان در سال گذشته چقدر بود؟

گرچه اوضاع در بازار خودرو بیشتر به نفع شرکت‌های خودروساز به نظر می‌رسد اما آمار زیان خودروسازان بر اساس اطلاعات سامانه کدال، از وضعیت متفاوتی حکایت دارد. طبق گزارشات رسیده، سال گذشته، شرکت‌های خودروساز ایرانی ادامه مطلب