خودانگاری

خودانگاری رباتیک توسط مهندسین دانشگاه کلمبیا ایجاد شد

یادگیری عمیق این‌بار توانست خودانگاری را در یک ربات ایجاد نماید؛ ربات بودن چطور چیزی‌ست، آیا به آینده‌ی فیلم‌های علمی-تخیلی نزدیک شده‌ایم؟ چنانکه هر شخص ورزشکار و یا اهل مدی می‌داند، دریافت ما از بدن‌های‌مان ادامه مطلب