خودآگاهی هوش مصنوعی

چرا باید قید ایجاد خودآگاهی مصنوعی را بزنیم؟

خودآگاهی مصنوعی آدمک‌های ماشینی یا نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که «هوشیار شده»‌اند از آن دست ایده‌های سینمایی‌ست که خواه ناخواه بحث‌‌های مهمی را پیش می‌کشد. به واقع امر، راه دست‌یابی به خودآگاهی مصنوعی را نمی‌دانیم حتی اگر ادامه مطلب