خواب در شبکه‌هیا عصبی

حتی شبکه‌های عصبی مصنوعی هم با خوابیدن بهتر یاد می‌گیرند!

شبکه‌های عصبی مصنوعی با خوابیدن بهتر یاد می‌گیرند؛ پیش‌تر می‌دانستیم که مغز در جانوران از حربه خواب برای سازماندهی حافظه و داده‌های آموخته شده استفاده می‌کند، چرا ماشین‌ها نتوانند چنین کاری کنند؟ هر انسانی بسته ادامه مطلب