خطر انقراض نسل انسان

کاهش چشمگیر تعداد اسپرم مردان در جهان ؛ نسل بشر در معرض خطر!

طبق گزارش‌های اخیر پژوهشگران در حال حاضر با معضل کاهش چشمگیر تعداد اسپرم مردان در جهان روبرو هستیم که می‌تواند نسل بشر را در معرض خطری جدی قرار دهد. مطالعه‌ی گسترده جدیدی اخیراً منتشر شده ادامه مطلب