خصوصی شدن ایران خودرو و سایپا

خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا

رئیس جمهور رسما دستور خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را صادر کرده است. این وعده‌ای است که سال‌ها است مطرح می‌شود و باید دید آیا بالخره عملی خواهد شد. رئیس‌جمهور دستور خصوصی‌سازی ایران خودرو ادامه مطلب