خسارت قطع اینترنت

آسیب فیلترینگ اینترنت برای صنایع کشور ؛ محدودیت‌های اینترنتی چالش‌آفرین است!

سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی از آسیب فیلترینگ اینترنت برای صنایع کشور خبر داده و معتقد است محدودیت‌های اینترنت منجر به کاهش سطح تولید و تقاضا شده است. با گذشت بیش از یک ماه از فیلترینگ ادامه مطلب

بیشتر بخوانید