خرید بسته های تبلیغاتی توییتر توسط اسپیس ایکس

خرید بسته های تبلیغاتی توییتر توسط اسپیس ایکس ؛ وقتی ایلان ماسک از این جیب به آن جیب می‌کند!

خبر خرید بسته های تبلیغاتی توییتر توسط اسپیس ایکس از این نظر جالب است که مالک هر دو شرکت شخص ماسک بوده و او گران‌ترین بسته تبلیغاتی توییتر را خریده است. بر‌اساس اسنادی که توسط ادامه مطلب