خروج کارمندان ارشد توییتر

خروج کارمندان ارشد توییتر از این شرکت ؛ هیچکس مدیر جدید را نمی‌خواهد!

خروج کارمندان ارشد توییتر از این شرکت در پی اقدامات سختگیرانه ایلان ماسک رخ داد. هیچکس مدیر جدید را نمی‌خواهد. خروج کارمندان ارشد توییتر از زمان ورود ایلان ماسک به این شرکت آمار وحشتناکی پیدا ادامه مطلب