خرسد توییتر

تصاحب پارلر توسط کانیه‌وست ؛ رپر آمریکایی رقیب توییتر را می‌خرد؟

تصاحب پارلر توسط کانیه‌وست به علت اینکه این شبکه اجتماعی رقیب توییتر است و این رپر معروف آمریکایی به دلیل تهدید یهودی‌ها در توییتر بن شده، اتفاق می‌افتد. خبر تصاحب پارلر توسط کانیه‌وست، از طریق ادامه مطلب