خبر جنجالی ناسا درباره انتشار گاز متان در آسمان ایران

خبر جنجالی ناسا درباره انتشار گاز متان در آسمان ایران ؛ همه چیز ناسا دروغ است! [+ ویدیو]

خبر جنجالی ناسا درباره انتشار گاز متان در آسمان ایران از جمله تهران و فارس به یکی از ترندهای روز شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور تبدیل شده است. ناظر فضایی ناسا در پی ادامه مطلب