حیوانات

صحبت کردن انسان با حیوانات ؛ رویایی که با هوش مصنوعی تحقق می‌یابد

صحبت کردن انسان با حیوانات با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر می‌شود. دانشمندان از هوش مصنوعی برای صحبت کردن با برخی گونه‌های جانوری استفاده کرده‌اند. صحبت کردن انسان با حیوانات رویایی‌ است که در مسیر ادامه مطلب