حیات زمین از کهکشان

منشا حیات زمینی در آسمان‌ها کشف شد ؛ بلوک‌های RNA انسان در بخش‌هایی از کهکشان راه شیری

کشف منشا حیات زمینی در کهکشان راه‌شیری بار دیگر این تئوری را که، حیات زمینی از جایی در کهکشان راه شیری به زمین رسیده، تقویت کرده است. بلوک‌ های سازنده RNA حیات که تاثیر زیادی ادامه مطلب