حیات در مریخ

منشأ اسرارآمیز حیات چیزی نیست به جز فسفر دریاهای باستانی!

دانشمندان دانشگاه کمبریج و کیپ‌تاون شاید راه‌حلی یافته باشند برای پاسخ به این که منشأ اسرارآمیز حیات چگونه در ‌زمین پدیدار شده! پاسخ آن‌ها جالب است؛ در زمان پیشا-تاریخی آب دریا احتمالاً همان منبع اصلی ادامه مطلب