جانی دپ در نقش جک اسپارو

جانی دپ با دستمزد 300 میلیون دلاری یک بار دیگر در نقش جک اسپارو ظاهر می‌شود

مژده به طرفداران جانی دپ و کاراکتر جک اسپارو! آیا بار دیگر جک اسپارو باز خواهد گشت؟ خبرها می‌گوید جانی دپ با دستمزد 300 میلیون دلاری باز‌میگردد. پس از اتمام دادگاه جانی دپ و امبرهرد ادامه مطلب