جاماندگان یارانه تیر 1401

وضعیت پرداخت یارانه تیر 1401 ؛ جاماندگان و معترضان بخوانند

بعد از صحبت‌های شب گذشته رئیس جمهور، سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها جدیدترین وضعیت پرداخت یارانه تیر 1401 و اوضاع جاماندگان و معترضان را اعلام کرد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، درباره آخرین وضعیت یارانه جاماندگان و معترضان ادامه مطلب