توهین به پیامبر در پاکستان

تخریب بیلبوردهای سامسونگ در پاکستان ؛ خشم مسلمانان پاکستانی از بزرگترین گوشی ساز جهان

به دلیل آنچه توهین به پیامبر و دین اسلام عنوان شده است،‌ جمع بزرگی از مسلمانان دست به تخریب بیلبوردهای سامسونگ در پاکستان زده‌اند. معترضان مسلمان در پاکستان در واکنش به آنچه توهین به دین ادامه مطلب