تولید سوخت موشک از گیاه

تولید سوخت موشک از باکتری ؛‌ سوختی قدرتمندتر و در عین حال سالم‌تر!

دانشمندان با تکیه بر نوعی مولکول خاص که توسط باکتری‌ها ساخته شده است، موفق به تولید سوخت موشک از باکتری شده‌اند که بسیار قدرتمندتر است. دانشمندان با استفاده از نوعی مولکول خاص موفق به تولید ادامه مطلب