تقلید اینستاگرام از تیک تاک

مود جدید تمام صفحه به اینستاگرام اضافه می‌شود؛ رقابت با تیک تاک یا کپی‌برداری؟

اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدید تمام صفحه در نسخه‌ی جدید است. به نظر می‌رسد، این قابلیت در رقابت با TikTok به اینستاگرام اضافه می‌شود. اینستاگرام با قابلیت جدید تمام صفحه قصد دارد، محتوای موجود ادامه مطلب