افزایش تورم

دستور رئیسی: از تصمیماتی که منجر به افزایش تورم می‌شود جلوگیری کنید

رئیس جمهور طی دستوری جدید به معاون اول ماموریت تشکیل کارگروهی، جهت بررسی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از هرگونه افزایش تورم را داده است. طی جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست ابراهیم رئیسی، ادامه مطلب

بیشتر بخوانید