ارزان شدن بلیت سینما

بلیت سینما ارزان شد! طرح ویژه شهرداری تهران برای سینمادوستان

با تلاش شهرداری تهران و با هدف جذب مخاطبان و سینمادوستان، بلیت سینما ارزان شد. این موضوع واکنشی مستقیم به گرانی اخیر بلیت سینما است. مدیرعامل موسسه تصویر شهر؛ مجید اکبرشاهی از اجرای طرح تابستانه ادامه مطلب