ارتباط با موجودات فضایی توسط چین

برقراری ارتباط با فرازمینی ها توسط دانشمندان چینی

یک محقق تلسکوپ رادیویی چینی برقراری ارتباط با فرازمینی ها توسط دانشمندان چینی خبر داده است. با ما باشید تا داده‌های بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان را در این زمینه بررسی کنیم. بزرگترین تسلکوپ رادیویی جهان، ادامه مطلب

بیشتر بخوانید