گرمایش زمین

انقراض بشر در خاورمیانه تا پایان قرن ؛ پیامد مستقیم گرمایش جهانی!

دسته‌ای از محققان هشدار داده‌اند که اگر اقدامی در مورد گرمایش جهانی انجام ندهند، تبعات این اتفاق باعث انقراض بشر در خاورمیانه از جمله ایران می‌شود. همچنین محققان اعلام کرده‌اند که تغییرات اقلیمی مثل موج‌های ادامه مطلب

تهدید کمربند گرمایی جدید برای نیمی از خاک آمریکا؛ بیش از 100 میلیون آمریکایی آواره می‌شوند!

تحقیقات جدیدی که توسط تیم تحقیقاتی First Street Foundation انجام شده است، نشان می‌دهند که تا 30 سال آینده آمریکا با تهدید کمربند گرمایی جدید روبرو خواهد شد. بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط گروه ادامه مطلب