کیفیت زندگی

تحقیقات جدید: جوانان ترنسجندر 400 درصد بیشتر در معرض اختلال خواب هستند!

نتایج منتشر شده در مجله کلینیکال اسلیپ مدسن (Clinical Sleep Medicine) نشان می‌دهد که جوانان ترنسجندر (تراجنسیتی) 4/5 برابر بیشتر احتمال بی‌خوابی و سه برابر بیشتر احتمال ابتلا به آپنه خواب یا سایر اختلال خواب ادامه مطلب