کیا اسپورتیج

هشدار کیا در خصوص خطر آتش سوزی کیا اسپورتیج ؛ مالکان ایرانی مراقب باشند!

شرکت کیا از خطر آتش سوزی کیا اسپورتیج خبر داد و گفت مالکان ایرانی مراقب باشند. البته احتمال آتش سوزی در این خودروها، فقط یک درصد است. شرکت کیا به خاطر احتمال وجود آتش‌سوزی در تعدادی ادامه مطلب